Bestilling av bilete

Du kan bestilla bilete hos Kallen og Katten Foto v/ Erik Befring.
Prisar og bestillingsskjema finn du under. Desse kan du lasta ned, fylla ut og senda anten i posten eller på e-post til Erik Befring. Andre spørsmål kan også sendast her.
erik.befring@kvamnet.no

Bestillingsskjema

Treng du hjelp til bestillinga?
Du kan gjera bestillinga på ein av desse måtane:
1. Klikk på Skjema.doc-knappen. Du får då fram eit skjema der du fyller ut med namna på bileta og kor mange du vil ha. Namna på bileta finn du under det enkelte bilete. Namnet under bilete kan du merka og kopiera, for så å lima det inn i skjemaet.
Når du er ferdig klikkar du på
-Fil - send til - epostmottakar (som vedlegg)
No opnar e-postprogrammet seg og har lagt skjemaet ved som vedlegg. Fyll ut epostadressa til Erik Befring ( erik.befring@kvamnet.no) og send e-posten.
2. Dersom du brukar Hotmail som e-postprogram, må du lagra det utfylte skjemaet og sjølv leggja det ved som eit vedlegg.
3. Skriv ut skjemaet. Fyll det ut og send det i posten til Erik Befring. ( Erik Befring, Eikedal 5650 Tysse)
4. Skriv ein vanleg e-post med dei opplysningane som trengs.
5. Ring inn bestillinga til Erik Befring. (Tlf.40418325)