Flyfoto Samnanger
3.oktober 2007

Om desse sidene:
Ved å klikka på namna i menyen til venstre kjem du til eit biletgalleri over staden. Det første bilete er alltid eit kart som viser med raudt kvar i Samnanger staden ligg.
Menyen til venstre har 55 oversiktsnamn. Stadnamn som ikkje viser i menyen ligg under dei større områdenamna. Eksempel er at stader som Nordvik, Lauvskard, Steintveit ligg under områdenamnet Nordbygda. På same måte ligg stadnamn som Brendahaugen, Skottabakken, Bjørnåsen under områdenamnet Reistad.
Samnanger kommune eig bileta og bileta kan ikkje nyttast utan samtykke frå kommunen.
Bileta vart teke 3. oktober 2007 av Erik Befring (EB) og Inge Aasgaard (IAA).